“Хар төмөрлөгийн үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх зорилтот хөтөлбөр”-ийг танилцууллаа

2016-01-09 15:43:42

Өнөөдөр /2016.01.08/-ы өдөр “Хар төмөрлөгийн үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх зорилтот хөтөлбөр”, “Металл хийц, тоног төхөөрөмж, машин үйлдвэрлэлийн салбарыг сэргээн хөгжүүлэх хөтөлбөр”-үүдийг танилцуулах уулзалтыг Аж үйлдвэрийн яаманд зохион байгууллаа. Тус уулзалтад мэргэжлийн холбоод, хувийн хэвшил, ТББ зэрэг 20 гаруй байгууллагын 60 орчим төлөөлөгч оролцож, санал бодлоо солилцлоо.

 

“Төрөөс аж үйлдвэрийн талаар баримтлах бодлого”-ын баримт бичгийн 4.2.3.6-д “Хар төмөрлөгийн үйлдвэрийг дагалдах үйлдвэрийн хамт цогцоор нь байгуулах” гэж тус тус заасан нь “Хар төмөрлөгийн үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх хөтөлбөр”-ийг боловсруулах гэж заасан билээ. Харин тус баримт бичгийг хэрэгжүүлэх дунд хугацааны стратегит “Металл хийц, тоног төхөөрөмж, машин үйлдвэрлэлийн салбарыг сэргээн хөгжүүлэх хөтөлбөр” боловсруулах тухай тусгасан байдаг. Энэ хүрээнд дээрх хөтөлбөрийг батлуулсан бөгөөд уулзалтын үеэр хэрэгжилтийг хангахад төр, хувийн хэвшил, ТББ, мэргэжлийн холбоодын үүрэг оролцоо аль шатанд байхыг тодорхойллоо.

 

“Металл хийц, тоног төхөөрөмж, машин үйлдвэрлэлийн салбарыг сэргээн хөгжүүлэх хөтөлбөр” хоёр үе шаттайгаар 2016-2025 он хүртэл үргэлжлэхээр тусгажээ. Ингэхдээ нэгдүгээр үе шат 2016-2020 он хүртэл үргэлжлэх бол хоёрдугаар үе шат 2020-2025 оныг хүртэл хэрэгжих юм.

 

Харин “Хар төмөрлөгийн үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх зорилтот хөтөлбөр” 2016-2030 оны хооронд хэрэгжих юм. 

 

Eagle.mn


Нүүр хуудас